REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO gmbmeble.pl

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego.

Sprzedającym jest GMB Projektowanie i Sprzedaż Mebli z siedzibą we Wrześni przy ul. Brzozowej 14, NIP 7891219211.

gmbmeble.pl to sklep gdzie szybko i bezpiecznie można kupić meble. Staramy się, aby zakupy w gmbmeble.pl nie sprawiały żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt:
E-mail: sklep@gmbmeble.pl
Telefon: 61 437 62 91

Kupującym w sklepie internetowym gmbmeble.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.

Przesyłki są dostarczane tylko na terytorium Rzeczpospolitej.

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

Przedmiot transakcji

Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu gmbmeble.pl. gmbmeble.pl stara się, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Kampol.com.pl ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy Kupującemu.

Zdjęcia produktów zamieszczone w sklepie gmbmeble.pl nie maja charakteru wiążącego.

Cena

Ceny produktów podawane są w złotych polskich i są cenami netto oraz brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu)

Zamówienia

Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej www.gmbmeble.pl

Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę).

Kupujący upoważnia gmbmeble.pl do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia GMB Projektowanie iSprzedaż Mebli z siedzibą we Wrześni przy ul. Brzozowej 14 również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Złożenie zamówienie nie jest jednoznaczne z przyjęciem go do realizacji. Sprzedawca sprawdza możliwość realizacji zamówienia. W przypadku braku tekiej możliwości Kupujący zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą emailową.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, aby przy następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza. W tym celu należy podać hasło (znane tylko Kupującemu). Przy następnych zakupach w kampol.pl wystarczy tylko się zalogować do systemu przez wprowadzenie w/w hasła. Zalogowanie pozwala także na śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła.

Po złożeniu zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:

• w przypadku płatności za pobraniem – informacje o wysłaniu towaru
• w przypadku płatności przelewem – numer konta

W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia Kupujący powinien potwierdzić zamówienie poprzez link umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. gmbmeble.pl będzie upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od gmbmeble.pl jego realizacji.

Formy płatności

Wpłata na konto gmbmeble.pl przed wysyłką

W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie numer konta kampol.pl oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar. Ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.

Płatność za pobraniem

W tym przypadku Kupującemu umożliwia się dokonanie zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania przez Kupującego zamówienia i wyboru formy płatności (szczegóły w punkcie „Dostawa i transport”).

Dostawa i transport

Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników:

  1. Przy płatności wpłata/przelew czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
  2. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta) – czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
  3. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 12:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 1 dzień roboczy.

Koszt dostawy zamówienia uzależniony jest od sposobu płatności:

- w przypadku przesyłki pobraniowej opłata wynosi 25,00 złotych brutto i jest pobierana przy każdym zamówieniu o wartości poniżej 1000,00 zł netto.

- w przypadku przesyłki z płatnością on-line ( przedpłata na konto lub płatność dotpay) opłata wynosi 20,00 złotych brutto przy każdym zamówieniu o wartości poniżej 1000,00 złotych netto.

 
Przesyłki realizowane są za pośrednictwem:

Firmy kurierskiej - standardowy termin doręczenia wynosi 1 do 2 dni roboczych od momentu wysłania. Maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 30 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport). Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg.

W przypadku Państwa nieobecności, kurier pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Dostawa awizowanej przesyłki dokonywana jest bezpłatnie. Każda następna próba doręczenia jest płatna. Koszty te ponosi Kupujący. W przypadku nieudanych prób doręczenia, towar zostaje zwrócony do magazynu PPHU Kampol z siedzibą we Wrześni przy ul. Brzozowej 14. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).

W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera. Jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem dopiero po uregulowaniu należności.

Kupujący zobowiązany jest w każdym przypadku do wykonywania aktów staranności związanych z odbiorem towarów, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń.

W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do gmbmeble.pl.

Gwarancje i reklamacje

Każdy zakupiony towar w sklepie kampol.pl jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Okres gwarancji zależy od zapisu w karcie gwarancyjnej.

W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową, w tym nie działa lub usterka wystąpiła podczas eksploatacji należy zgłosić reklamację w ramach gwarancji bezpośrednio w gmbmeble.pl

Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zmianami).

Sprzedawca w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów, autoryzowanych serwisów lub opinii gwaranta. Koszty odesłania towaru do reklamacji ponosi Kupujący. Jeżeli reklamacja okaże się zasadna kampol.pl zwraca koszty przesyłki towaru.

Formularze reklamacji towaru do pobrania:

- formularz w formacie pdf

- formularz w formacie doc

 

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Konsument (Dz.U. 2014 poz. 827), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania rzeczy.

Zwrot towaru jest możliwy tylko w stanie niezmienionym.
  
Zwracany towar należy odesłać razem z fakturą, oświadczeniem zwrotu, instrukcją obsługi, kartą gwarancyjną oraz załączonym wyposażeniem. Jeżeli wszystkie wymienione warunki zostaną spełnione kampol gwarantuje zwrot wszystkich dokonanych przez Kupującego płatności. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

Koszt odesłania towaru do sprzedawcy nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do kampol.pl za pobraniem.

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numery podane wyżej, lub kontakt mailowy na adres: tapicernia@wp.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

Formularze zwrotu towaru do pobrania:

- formularz zwrotu towaru w formacie pdf 

- formularz zwrotu towaru w formacie doc

 

Postanowienia końcowe

Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach www sklepu internetowego kampol.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zawartość stron internetowych sklepu kampol.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę kampol.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym gmbmeble.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.